Print Thứ Tư, 29/07/2020 11:56 Gốc

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo thành phố Hải Phòng

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930÷01/8/2020), thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, tôi thân ái gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo thành phố những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Lịch sử ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta. Là một trong những đảng bộ địa phương được thành lập đầu tiên trong cả nước, do vậy ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Hải Phòng cũng gắn liền với truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, trong mọi hoàn cảnh, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo thành phố đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đắm mình vào thực tiễn cách mạng, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, động viên, cổ vũ nhân dân thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của thành phố chúng ta.

Chúng ta kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng khi thành phố đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 16, tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Dưới ánh sáng của Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị và những định hướng, mục tiêu được quyết nghị tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, thành phố Hải Phòng sẽ bước vào thời kỳ mới, thời kỳ mà Đảng bộ thành phố có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển thành phố với những dấu mốc mới mang tính lịch sử. Với truyền thống vẻ vang của mình, tôi đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo thành phố phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường kiến thức trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để ngành Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết – Kiên định – Bản lĩnh – Chủ động – Sáng tạo”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp đổi mới, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025.

Thân ái!

LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930÷01/8/2020)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác