Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:38

Tiềm năng của thành phố rất to lớn, dư địa phát triển rộng mở nhưng có khai thác, phát huy được hay không phụ thuộc vào bộ máy, đội ngũ cán bộ của Hải Phòng. Từ chủ đề năm được xác định, thành phố sẽ có những chương trình, kế hoạch, mục tiêu cụ thể nhưng quyết định vẫn là nhiệt huyết, ý tưởng, tinh thần sáng tạo của toàn thể CBCC, viên chức, doanh nghiệp và người dân thành phố Cảng.

Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 thống nhất tiếp tục chọn chủ đề năm 2019 là “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách- Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Như vậy, 4 năm liên tiếp Hải Phòng chọn chủ đề này, thể hiện quyết tâm cao giải quyết bằng được những điểm nghẽn và tạo đột phá ấn tượng.

 Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, đã 3 năm, Hải Phòng tập trung thực hiện một chủ đề và đã đạt được những kết quả vượt bậc nên năm 2019 nên chọn chủ đề mới. Một số gợi ý được đưa ra như tập trung vào phát triển du lịch, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới… Nhưng rồi cuối cùng, qua phân tích, đánh giá, Thành ủy vẫn xác định: thu- chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn là yếu tố mấu chốt, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và chi phối  tất cả các hoạt động, các lĩnh vực khác của thành phố. Sở dĩ như vậy là bởi lẽ: nguồn thu ngân sách của thành phố tuy tăng cao trong những năm gần đây nhưng còn bị thất thoát, thất thu khá lớn; có tới hàng trăm dự án lớn nhỏ từ nhiều năm trước đây vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính; chi ngân sách vẫn cần tiếp tục cơ cấu lại; môi trường đầu tư kinh doanh càng phải thông thoáng nhiều hơn, thuận tiện hơn.

Môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng đã thực sự được cải thiện rất nhiều.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhiều lần phân tích, Hải Phòng có sức hấp dẫn rất lớn. Vị thế của một thành phố cảng biển lớn nhất phía bắc, đô thị lớn thứ 3 cả nước, một trung tâm phát triển kinh tế năng động đã tự nhiên hút các nhà đầu tư. Thế nhưng, thành phố có hấp thụ được các ý tưởng, các nguồn vốn đầu tư ấy hay không lại phụ thuộc rất lớn vào quá trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chỉ có thật sự thông thoáng, thuận lợi, thân thiện, bình an, giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư mới tạo nên sức hút thực sự để từ đó, Hải Phòng có thêm nhiều cơ hội phát triển và cất cánh. Vì thế, thành phố vẫn quyết tâm chọn chủ đề đã tập trung thực hiện từ 3 năm qua. Chỉ có khác một chút là thêm hai chữ “đẩy mạnh” tại vế “ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Có nghĩa là, môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng đã thực sự được cải thiện rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong giai đoạn tới. Đặc biệt, kỷ cương thu-  chi ngân sách vẫn là vấn đề lớn của thành phố. Thu phải đúng, đủ, kịp thời, ngăn chặn thất thu, thất thoát; chi phải hiệu quả, tiết kiệm, phải cơ cấu lại, giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Vấn đề này, tuy thành phố đã có nhiều chuyển biến quan trọng nhưng vẫn phải phấn đấu rất nhiều mới đạt được.

Thực tế, giữa thu- chi ngân sách và môi trường đầu tư kinh doanh có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó máu thịt với nhau và bổ sung cho nhau. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mạnh mẽ sẽ thu hút được nhiều nguồn lực trong xã hội, có thêm nhiều dự án lớn về với thành phố và tự thân tạo nên những nguồn thu mới cho ngân sách. Ngược lại, ngân sách được bảo đảm, số thu tăng cao sẽ tăng thêm tiềm lực kinh tế để thành phố đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, các công trình công cộng, tiện ích, bảo đảm an ninh trật tự, tạo nên những giá trị mới hấp dẫn cho thành phố, càng thu hút nhiều hơn dự án đầu tư. Và khi ngân sách được bảo đảm thì tự khắc các chương trình khác như du lịch, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới… được quan tâm, được thúc đẩy với những nguồn lực thực tế chứ không chỉ là những chương trình, định hướng chung chung. Thực tế chứng minh, 3 năm qua, khi số thu ngân sách của thành phố được tăng vài nghìn tỷ đồng/năm thì hàng trăm dự án lớn, nhỏ được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả, làm thay đổi hẳn diện mạo thành phố, điều kiện sinh sống của người dân khác hẳn, khác xa ngày trước rất nhiều.  

Như thế, rõ ràng chủ đề năm 2019 tiếp tục bao quát được vấn đề trọng tâm, lớn nhất cần lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Tiềm năng của thành phố rất to lớn, dư địa phát triển rộng mở nhưng có khai thác, phát huy được hay không phụ thuộc vào bộ máy, đội ngũ cán bộ của Hải Phòng. Từ chủ đề năm được xác định, thành phố sẽ có những chương trình, kế hoạch, mục tiêu cụ thể nhưng quyết định vẫn là nhiệt huyết, ý tưởng, tinh thần sáng tạo của toàn thể CBCC, viên chức, doanh nghiệp và người dân thành phố Cảng. Quyết tâm bứt phá, đi lên bằng nội lực, bằng ý chí và sự quyết tâm, chắc chắn, chủ đề năm 2019 Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách- Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng sẽ có nhiều điểm mới, khác, tiến bộ hơn, với cách làm năng động, sáng tạo hơn để tạo ra những động lực mới cho sự thành phố.                                                                                  

Hồng Thanh – Báo hải phòng ngày 05/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn là trọng tâm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác