Print Thứ Năm, 28/03/2019 17:28

Hưởng ứng “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ra mắt Đội thanh niên niên tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Đội hình thu hút 3.200 cán bộ, công chức trẻ thuộc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tham gia với chỉ tiêu đăng ký hỗ trợ 350 ngày thứ 7, chủ nhật tình nguyện, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Chương trình được tập trung vào 4 đợt trong năm.

Tính đến nay, các cơ sở đoàn thành phố đã triển khai được 8 ngày thứ bảy với nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ, giải đáp và hướng dẫn về các thủ tục hành chính, tư vấn cho người dân về mô hình chính quyền điện tử; giải quyết nhanh gọn các thủ tục, hồ sơ theo cơ chế một cửa; hướng dẫn nhân dân về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Các hoạt động đã góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào bộ máy hành chính nhà nước.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác