Print Thứ Ba, 14/01/2020 21:08 Gốc

Ngày 28/11/2019 Bộ Công an ban hành Thông tư số 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Điểm đáng chú ý trong thông tư này là việc lực lượng Công an nhân dân (CAND) phải công khai trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; những việc nhân dân tham gia ý kiến và trách nhiệm tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; những việc nhân dân giám sát CAND trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này, gồm: Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương và Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông Hải Phòng kiểm tra nồng độ cồn.

Bộ Công an ban hành Thông tư này với mục đích là bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 và thay thế Thông tư số 54/2009/TT-BCA ngày 02 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tư số 67/2019/TT-BCA Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chính thức có hiệu lực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác