Print Thứ Hai, 17/02/2020 10:27 Gốc

Nhằm triển khai thực hiện Thông tư số 185/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, để đảm bảo thời gian xử lý các yêu cầu chứng thực được nhanh chóng, kịp thời theo nguyên tắc giảm bớt các khâu trung gian nhưng vẫn đảm bảo về thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý hành chính nhà nước.

UBND thành phố vừa giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động xây dựng, ban hành quy chế, quy định về quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi quản lý; hàng năm báo cáo tình hình triển khai, xây dựng kế hoạch, nhu cầu sử dụng cho thuê bao thuộc quyền quản lý theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ; quản lý và kiểm tra các thuê bao trong quá trình triển khai, sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thuộc phạm vi quản lý…

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền quán triệt, phổ biến và thực hiện đầy đủ quy định của Thông tư 185 tại đơn vị, địa phương.

Theo quy định của Thông tư 185, việc gửi, nhận các yêu cầu chứng thực giữa cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp với Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ có thể được thực hiện bằng văn bản điện tử được ký số theo quy định của pháp luật gửi qua Trục liên thông văn bản quốc gia hoặc Hệ thống thông tin do Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai, vận hành.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tư 185 góp phần đảm bảo thời gian xử lý các yêu cầu chứng thực được nhanh chóng và kịp thời theo nguyên tắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác