Print Thứ Ba, 07/01/2020 18:52 Gốc

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013.

Ngày 17/12/2019, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có Công văn số 191/QDNNVV-NVCV về việc triển khai hỗ trợ tài chính của Quỹ, trong đó thông tin về đối tượng cho vay của Quỹ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm (hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, Hội đồng thành viên công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ).

Để tăng cường nguồn lực, tạo cơ hội cho DNNVV trên địa bàn thành phố tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ phát triển DNNVV, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo tới các DNNVV, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố được biết về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV (Gửi kèm Công văn số 191/QDNNVV-NVCV ngày 17/12/2019 của Quỹ phát triển DNNVV)

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Quỹ phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp) – Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 024.37957855/024.37957897 (số máy lẻ 202/204); email: smedf@mpi.gov.vn; website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

Trân trọng thông báo./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin về nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác