Print Thứ Sáu, 20/05/2022 16:08 Gốc

Thực hiện Công văn số 956/SGDĐT-KTKĐ ngày 29/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023; Kế hoạch số 55/SGDĐT-KTKĐ ngày 04/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại thành phố Hải Phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ sở giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh trong thành phố về thông tin hai Kỳ thi như sau:

1. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 toàn thành phố là 28.213 học sinh, được biên chế vào 636 lớp học, cụ thể:

. Trường Chuyên Trần Phú: 705 học sinh, tương ứng với 19 lớp.

. Trường THPT công lập: 20.631 học sinh, tương ứng với 463 lớp.

. Trường THPT ngoài công lập: 6.877 học sinh, tương ứng với 154 lớp.

. Tổng: 28.213 học sinh, tương ứng 636 lớp.

1.2. Quy mô kỳ thi

. Số thí sinh dự thi đại trà: 24.102; Số lượt thí sinh dự thi chuyên 2.786 (có thí sinh dự thi 02 môn chuyên);

. Số Hội đồng coi thi đại trà: 46;

. Số Hội đồng coi thi vào Trường THPT chuyên Trần Phú: 03;

. Dự kiến số phòng thi: 1.004 (đại trà) + 96 (chuyên);

. Dự kiến điều động số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Khoảng 3.500 người tham gia vào các Hội đồng coi thi.

. Sở GDĐT tổ chức 01 Hội đồng chấm thi đặt tại Trường THPT Thái Phiên (số 258 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) để chấm các bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú.

. Hội đồng chấm thi thực hiện từ ngày 13/6 đến hết ngày 20/6/2022, khoảng hơn 950 người tham gia.

1.3. Lịch thi

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023.

1.4. Một số điểm mới của kỳ thi

(1) Lớp không chuyên tự nhiên: 02 lớp tổng số 90 học sinh, trong đó xét điểm từ cao xuống thấp lấy số lượng từ các môn chuyên như sau:

+ 45 học sinh lấy từ cao đến thấp những học sinh có điểm xét tuyển môn Toán (chỉ xét với các thí sinh không đỗ chuyên Toán, Tin);

+ 15 học sinh lấy từ cao đến thấp những học sinh có điểm xét tuyển môn Vật lý;

+ 15 học sinh lấy từ cao đến thấp những học sinh có điểm xét tuyển môn Hóa học;

+ 15 học sinh lấy từ cao đến thấp những học sinh có điểm xét tuyển môn Sinh học;

(2) Lớp không chuyên Xã hội: 01 lớp sĩ số 45 học sinh, xét điểm từ cao xuống thấp lấy số lượng từ các môn chuyên như sau:

+ 25 học sinh lấy từ cao đến thấp những học sinh có điểm xét tuyển môn Ngữ văn;

+ 10 học sinh lấy từ cao đến thấp những học sinh có điểm xét tuyển môn Địa lí;

+ 10 học sinh lấy từ cao đến thấp những học sinh có điểm xét tuyển môn Lịch sử;

* Lưu ý.

+ Nếu học sinh có 02 điểm xét tuyển lớp không chuyên tự nhiên (xã hội) theo các môn chuyên tương ứng đủ điều kiện đỗ thì lấy điểm trúng tuyển không chuyên tự nhiên (xã hội) theo môn chuyên có điểm cao hơn.

+ Nếu học sinh có 02 điểm xét tuyển lớp không chuyên tự nhiên (xã hội) theo các môn chuyên bằng nhau đủ điều kiện đỗ thì điểm trúng tuyển sẽ căn cứ vào độ lệch giữa điểm xét tuyển và điểm chuẩn xét tuyển của môn chuyên tương ứng (Điểm xét tuyển không chuyên Tự nhiên (xã hội) của thí sinh Điểm chuẩn xét tuyển không chuyên môn chuyên tương ứng), lấy độ lệch cao hơn để xét trúng tuyển vào không chuyên tự nhiên (xã hội) có môn chuyên tham gia vào thành phần tính điểm xét tuyển của thí sinh.

1.5. Một số mốc thời gian quan trọng

Một số mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023.

2. Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

2.1. Quy mô kỳ thi

a) Thông tin về học sinh

Thông tin về học sinh Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

b) Thông tin về Điểm thi

. Sổ điểm thi: 46 (dự kiến); sổ điểm thi dự trữ: 06 (dự kiến);

. Số phòng thi: 1.100 (dự kiến); số phòng thi dự trữ: 100;

. Số CBQL dự kiến điều động làm Điểm trưởng, Phó Điểm trưởng, Thư ký: 176 người; số GV dự kiến điều động làm CBCT, Giám sát, Trật tự viên: 3.000 người; số nhân viên dự kiến điều động: 400 người.

. Địa điểm đặt Hội đồng chấm thi tại Trường THPT Ngô Quyền (số 2 phố Mê Linh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

2.2. Lịch thi

Lịch thi Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

2.3. Một sổ điểm mới của kỳ thi

(1) Lịch công tác Kỳ thi: Thời gian công bố kết quả sớm 02 ngày (so với năm 2021): 24/7/2022;

(2) Đăng ký dự thi:

+ Đăng ký dự thi trực tuyến với thí sinh lớp 12 thông qua tài khoản là số Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân hoặc mã định danh;

+ Phiếu đăng ký dự thi không bao gồm đăng ký xét tuyển Đại học và Cao đẳng;

+ Nơi thường trú thay cho Hộ khẩu thường trú.

(3) Tổ chức thu thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ và lưu giữ, bảo quản các thiết bị này trong suốt thời gian diễn ra buổi thi với sự phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn của công an.

(4) Công tác in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi: Vòng 2 – Vòng bảo vệ trong: chỉ gồm có 01 công an và 01 cán bộ giám sát.

(5) Công tác coi thi

. Bố trí trật tự viên, nhân viên phục vụ là nhân viên hoặc là người được ký hợp đồng của trường nơi đặt Điểm thi hoặc nhân viên của các cơ sở giáo dục khác do Sở GDĐT điều động.

. Trưởng Điểm thi phải bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu và vật dụng bị cấm.

(6) Trưởng Điểm thi quy định một số cách đánh số báo danh trong phòng thi cho từng buổi thi tại Điểm thi và tổ chức cho Cán bộ coi thi thứ hai bắt thăm cách đánh số báo danh đồng thời với bắt thăm phòng thi trước buổi thi.

2.4. Một số mốc thời gian quan trọng

Một số mốc thời quan trọng trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác