Print Thứ Tư, 20/10/2021 17:19 Gốc

Căn cứ theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 20/10/2021 như sau:

Thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 20/10/2021.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 20/10/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác