Print Thứ Hai, 17/01/2022 13:56 Gốc

Căn cứ theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng cập nhật đến ngày 17/01/2022 như sau:

Bảng đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng cập nhật ngày 17/01/2022.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng cập nhật ngày 17/01/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác