Print Thứ Tư, 07/12/2022 11:05 Gốc

UBND quận Ngô Quyền thông tin một số nội dung về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận.

Thực hiện Chủ đề năm 2022 của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”, UBND quận Ngô Quyền đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng của 12 dự án; đến nay, đã hoàn thành 06 dự án. Đã có nhiều tổ chức và hàng nghìn hộ dân sẵn sàng tự nguyện di chuyển, bàn giao mặt bằng để triển khai thành công các dự án, các công trình.

Đạt kết quả trên đã khẳng định chủ trương đúng đắn, sự quyết liệt của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân. Đặc biệt, trong quá trình triển khai có sự vào cuộc, hỗ trợ chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan thông tấn, báo chí đã phối hợp thông tin, tuyên truyền, định hướng để các tổ chức và Nhân dân hiểu rõ quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Quận Ngô Quyền đã triển khai đầy đủ, đúng trình tự quy định về thu hồi đất, áp dụng đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. Trong đó:

. Tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại bằng nhiều hình thức để các hộ dân hiểu rõ về chủ trương thực hiện các Dự án vì mục đích công cộng, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; đồng thời để các hộ dân nhận thức được hành vi vi phạm, tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản và trả lại đất đã chiếm.

. Tham vấn của các sở, ban, ngành có liên quan.

. Xin ý kiến của thành phố về chủ trương cưỡng chế đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân không đồng thuận với các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và xử lý vi phạm hành chính.

. Kết quả: Tổ chức kiểm đếm, đo đạc đối với 442 hộ gia đình, cá nhân và 20 tổ chức; ban hành 82 quyết định phê duyệt phương án đối với 353 hộ gia đình và 18 tổ chức; vận động, tuyên truyền 350 hộ gia đình và 19 tổ chức bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 26.767m²; giải quyết các vướng mắc của các tập thể và hộ gia đình trong diện thu hồi đất.

. Đến nay, còn một số hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận bàn giao mặt bằng, vẫn còn ý kiến, kiến nghị liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, giao tái định cư… UBND quận cùng các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường đã rà soát, trả lời kiến nghị theo quy định.

II. CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ TRONG THÁNG 12/2022

1. Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính – Chính trị quận Ngô Quyền

a) Thông tin chung

. Chủ trương thực hiện Dự án: Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quyết định chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính – Chính trị quận Ngô Quyền“, Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính – Chính trị quận Ngô Quyền.

. Mục tiêu của Dự án: Đáp ứng và đảm bảo điều kiện làm việc, các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể…, đồng thời, nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công phục vụ Nhân dân trên địa bàn quận Ngô Quyền; góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông khu vực, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và quy hoạch của quận Ngô Quyền, tăng cường chỉnh trang và phát triển đô thị; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường khu vực, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị và bổ sung không gian xanh trong khu vực.

. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2021-2023.

. Tổng diện tích đất thu hồi theo quy hoạch là: 13.600m² (116 hộ dân).

b) Tiến độ giải phóng mặt bằng

. Đã giải phóng mặt bằng: 111 hộ dân, diện tích 12.214,6m².

. Chưa giải phóng mặt bằng: 05 hộ dân, diện tích 1.385,4m². Trong đó, các hộ đủ điều kiện bồi thường đất nông nghiệp và không đủ điều kiện giao tái định cư. Đối với hộ dân phải di chuyển chỗ ở và không còn nơi ở nào khác trên địa bàn phường Đông Khê, UBND quận đã giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

2. Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi (lô 26, 27, 27MR) – đường T30 kết nối vào Trung tâm Hành chính – Chính trị quận

a) Thông tin chung

. Chủ trương thực hiện Dự án: Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 17/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi; Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 21/02/2000 và Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 01/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi.

. Mục tiêu của Dự án: Là điểm nhấn quan trọng với chức năng kết nối trung tâm thành phố với Sân bay Cát Bi, khu cảng biển và chỉnh trang đô thị tại khu vực.

. Khu vực lô 26, 27, 27MR cơ bản đã được UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ những năm 2006.

b) Tiến độ giải phóng mặt bằng

Đến nay còn 04 hộ dân (01 hộ sử dụng đất nông nghiệp, 03 hộ sử dụng đất ở), diện tích 483,2m² tại khu vực đường T30 – đường giao thông kết nối vào Trung tâm Hành chính – Chính trị quận chưa bàn giao mặt bằng.

Các hộ đủ điều kiện bồi thường về đất nhưng không được giao tái định cư, không được giao đất ở do không thực ở trên vị trí thu hồi, không phải di chuyển chỗ ở theo quy định tại Điều 83, Điều 86 Luật Đất đai năm 2013.

3. Dự án Đầu tư xây dựng cầu Rào 1 – hạng mục chỉnh trang tuyến đường Lạch Tray

a) Thông tin chung

. Chủ trương thực hiện Dự án: Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 1; Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 1.

. Mục tiêu của Dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Lạch Tray nhằm tăng cường tuyến giao thông theo hướng Bắc-Nam, tạo điều kiện kết nối hoàn chỉnh hệ thống giao thông trong khu vực, từng bước thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch, góp phần củng cố mỹ quan cho đường trục chính của thành phố.

. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2019-2022.

. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án trên địa bàn quận Ngô Quyền đợt 1 và đợt 2 là 38.874,2m², liên quan đến 10 tổ chức và 102 hộ gia đình, cá nhân (gồm: 74 hộ tuyến đường Lạch Tray và 28 hộ tuyến đường Thiên Lôi).

b) Tiến độ giải phóng mặt bằng

. Đã giải phóng mặt bằng: 10 tổ chức và 100 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 38.838,1m².

. Chưa giải phóng mặt bằng: 02 hộ dân sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước với diện tích 36,1m²; Trong đó:

+ Đối với hộ gia đình ông Phạm Văn Hải thuê nhà để ở theo hợp đồng số 2550NQ/12HĐTNO ký ngày 06/11/2012 với Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Hải Phòng tại địa chỉ 75 Lạch Tray: Không được bồi thường về đất, đủ điều kiện tái thuê 01 căn hộ tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình.

+ Đối với hộ gia đình bà Bùi Minh Phương thuê nhà để ở theo hợp đồng số 5819NQ/18/HĐTN ngày 03/12/2018 với Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Hải Phòng tại địa chỉ 190A Lạch Tray: Không được bồi thường về đất, đủ điều kiện tái thuê tại phần diện tích còn lại.

4. Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1)

a) Thông tin chung

. Chủ trương thực hiện Dự án: Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (giai đoạn 1); các Quyết định số: 2481/QĐ-UBND ngày 25/9/2017, 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2018, 3238/QĐ-UBND ngày 23/10/2020, 686/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phưòng Đồng Quốc Bình, Lạch Tray, Đằng Giang (giai đoạn 1).

. Mục tiêu của Dự án: Bước đầu xây dựng lại hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình; đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của Nhân dân trong khu vực chung cư nguy hiểm; tạo bộ mặt kiến trúc đô thị văn minh, hiện đại, làm thay đổi mạnh mẽ điều kiện môi trường và kiến trúc cảnh quan của khu vực chung cư cũ, chật hẹp sang môi trường mới, khang trang, sạch đẹp; mở rộng mặt bằng dự án bao gồm khu vực các hộ dân mặt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn từ đường Lạch Tray đến đường Văn Cao và trồng bổ sung cây xanh, thảm cỏ tại khu vực đất thu hồi, mở rộng đường Lạch Tray, Nguyễn Bình, tuyến đường phía sau Thư viện thành phố.

. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2017-2023.

. Tổng diện tích đất thu hồi là 10.579,97m², bao gồm 05 tổ chức và 138 hộ dân.

b) Tiến độ giải phóng mặt bằng

Khu vực tuyến đường nội bộ chung cư HH1-HH2 và mặt đường Nguyễn Bình (Phường Đồng Quốc Bình) gồm 05 tổ chức và 23 hộ = 2.660,57m²: Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Khu vực mặt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm gồm 115 hộ = 7.919,4m². Trong đó, phường Lạch Tray có 63 hộ dân, phường Đằng Giang có 52 hộ dân. Cụ thể:

* Triển khai công tác thu hồi đất ở đối với 61/63 hộ tại phường Lạch Tray với diện tích 3.217,4m²:

+ Nguồn gốc sử dụng đất của 61 hộ dân nguyên là đất vượt lập từ hồ cá của Hợp tác xã Đông Xuân từ năm 1960-1980. Các hộ đủ điều kiện bồi thường về đất ở đối với diện tích 3.217,4m² nhưng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính là 50% do tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước ngày 15/10/1993.

+ UBND quận đã ban hành Thông báo thu hồi đất, tổ chức kiểm kê, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

* Xử phạt vi phạm hành chính đối với 115/115 hộ với diện tích 4.702m²: (Phường Đằng Giang: 52 hộ, Phường Lạch Tray: 63 hộ):

UBND quận đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi: (1) Chiếm dụng đất của hành lang an toàn đường bộ theo Điểm a Khoản 9 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. (2) Chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực đô thị với diện tích chiếm dưới 0,05ha theo Điểm a, Khoản 1 và Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. (3) Xây dựng nhà ở, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điểm c, Khoản 5, Điều 12 Nghị định 140/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Các hộ dân bị xử phạt vi phạm hành chính không được bồi thường, hỗ trợ công trình, vật kiến trúc trên đất vi phạm. Đối với các trường hợp thực ở tại phường Đằng Giang, không còn nơi ở khác, UBND quận sẽ xem xét, báo cáo đề xuất UBND thành phố giao căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước để đảm bảo an sinh xã hội.

c) Tiến độ thực hiện:

* Giai đoạn I, UBND quận tập trung giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hành chính đối với 40 hộ dân, gồm 20 hộ thuộc phường Lạch Tray và 20 hộ thuộc phường Đằng Giang. Cụ thể:

+ Ngày 23/11/2022, đã ban hành Quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; ngày 28/11/2022, đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân chưa chấp hành, xin chủ trương thành phố theo quy định.

+ Đến ngày 07/12/2022, đã có 08/20 hộ thuộc phường Lạch Tray đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng.

+ Đối với 32 trường hợp còn lại, UBND quận dự kiến tổ chức cưỡng chế trong tháng 12/2022.

* Giai đoạn II, UBND quận tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hành chính đối với 75 hộ dân còn lại theo quy định, gồm 43 hộ thuộc phường Lạch Tray và 32 hộ thuộc phường Đằng Giang.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố về việc đồng ý cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả đối với các trường hợp không chấp hành:

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân hiểu rõ về chủ trương thực hiện các Dự án vì mục đích công cộng, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; để các hộ dân nhận thức được hành vi vi phạm, tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản và trả lại đất đã chiếm.

2. Trường hợp không chấp hành, tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin và tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Ngô Quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác