Print Thứ Hai, 11/10/2021 18:34 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố năm 2021; Ban Tổ chức Thành ủy (cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố) thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố là 53 chỉ tiêu.

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 09/11/2021.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển: Tại cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng.

– Hình thức nộp: Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và 02 bộ hồ sơ về địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính về địa điểm tiếp nhận (thời gian gửi/nhận tính từ ngày gửi hồ sơ dự tuyển công chức, viên chức theo dấu bưu điện trên phong bì).

(Thông tin chi tiết về nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển của các vị trí cần tuyển dụng được đăng tải trên trên Website Thành ủy, địa chỉ: http://thanhuy.haiphong.gov.vn hoặc http://www.hph.dcs.vn. Đồng thời thông báo tại trụ sở cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy tại địa chỉ số 128 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác