Print Thứ Năm, 31/03/2022 20:14 Gốc

CDC thành phố Hải Phòng thông tin tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tính từ 18h00 ngày 30/3/2022 đến 18h00 ngày 31/3/2022.

. Số ca nhiễm mới: 365 ca.

. Công bố khỏi trong ngày báo cáo: 862 ca.

. Hồi phục xuất viện: 316.385 ca.

. Đang điều trị: 3.947 ca.

. Bệnh nhân nặng/nguy kịch: 63 ca. Trong đó:

+ Nặng: oxy marsk: 27.

+ Nặng thở HFNC: 08.

+ Nặng: thở máy không xâm lấn: 02.

+ Nguy kịch: thở máy xâm lấn: 26.

. Tử vong trong ngày: 0 ca.

. Tích lũy tử vong: 156 ca.

. Đến 18h ngày 31/03/2022, số cơ sở cách ly y tế trên toàn thành phố đang thực hiện:

+ Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.132 người.

. Tình hình xét nghiệm: Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 31/03/2022 đã lấy 974.092 mẫu xét nghiệm. Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/03/2022 đã lấy 2.119.969 mẫu xét nghiệm.

. Tổng tích lũy mũi tiêm: 4.350.114 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 4.003.559 trong đó (Mũi 1: 1.520.972 = 105,44% (bao gồm cả người ngoại tỉnh); Mũi 2: 1.468.858 = 99,91%; mũi nhắc lại: 435.561; Mũi bổ sung: 578.168).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 346.555 trong đó (Mũi 1 : 174.148 = 100%; Mũi 2: 172.407= 99,98%).

. Số tiêm trong ngày: 3.288 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 3.288 trong đó (Mũi 1: 33; Mũi 2: 106; Mũi nhắc lại: 2.924; Mũi bổ sung: 225).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 0 trong đó (Mũi 1: 0; Mũi 2: 0).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin phòng chống dịch COVID-19 tại Hải Phòng, ngày 31/3/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác