Print Thứ Tư, 29/12/2021 19:20 Gốc

CDC thành phố Hải Phòng thông tin tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tính từ 18h00 ngày 28/12/2021 đến 18h00 ngày 29/12/2021.

– Số ca nhiễm mới: 1.006 ca.

– Tích lũy số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng: 8.717 ca.

– Trong giai đoạn 4 của dịch (từ ngày 27/4/2021): 8.711 ca (trong đó có 48 nhập cảnh).

– Công bố khỏi trong ngày báo cáo: 329 ca.

– Hồi phục xuất viện: 2.636 ca

– Đang điều trị: 6.065 ca

Nguy kịch: 0 ca.

– Tích lũy ca tử vong: 16 ca.

THÔNG TIN CÁC CA BỆNH:

* 278 ca bệnh tại Thủy nguyên

– 190 trường hợp F1, 66 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, còn lại là trường hợp sàng lọc tại các công ty thuộc KCN VSIP.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 108 ca bệnh tại An Dương

– 55 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 06 Test nhanh dương tính, 25 trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc KCN Tràng Duệ, còn lại là trường hợp F1.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 105 ca bệnh tại Lê Chân

– 67 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 32 trường hợp F1, 01 trường hợp xét nghiệm sàng lọc nhân viên y tế , 03 trường hợp sàng lọc tại công ty Regina, 01 ca bệnh nghi ngờ

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 93 ca bệnh tại Ngô Quyền

– 54 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 33 trường hợp F1, 05 Test nhanh dương tính, còn lại là trường hợp sàng lọc tại công ty Regina.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 75 ca bệnh tại Vĩnh Bảo

– 31 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, còn lại là trường hợp F1.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 72 ca bệnh tại Dương Kinh

– 09 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 32 trường hợp F1, 04 Test nhanh dương tính, còn lại là trường hợp sàng lọc tại công ty Lucky.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 68 ca bệnh tại Kiến Thụy

– 16 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 39 trường hợp F1, 10 Test nhanh dương tính, còn lại là trường hợp sàng lọc tại công ty Lucky.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 44 ca bệnh tại Hải An

– 01 trường hợp xét nghiệm sàng lọc nhân viên y tế , 23 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 06 trường hợp sàng lọc tại công ty Regina, 01 trường hợp đi về từ, 12 trường hợp F1

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 37 ca bệnh tại An Lão

– 12 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 23 trường hợp F1, còn lại là Test nhanh dương tính.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 36 ca bệnh tại Hồng Bàng

– 22 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 01 Test nhanh dương tính, còn lại là trường hợp F1.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 32 ca bệnh tại Đồ Sơn

– 19 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, còn lại là trường hợp F1.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 27 ca bệnh tại Tiên Lãng

– 24 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, còn lại là trường hợp sàng lọc tại công ty Regina.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 18 ca bệnh tại Kiến An

– 13 trường hợp F1, còn lại là trường hợp tự đi làm xét nghiệm.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28,29/12/2021: Dương tính

* 12 ca bệnh tại Cát Hải

– 03 Test nhanh dương tính, 02 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 04 trường hợp F1, còn lại là ca bệnh nghi ngờ.

– Kết quả xét nghiệm ngày 27,28/12/2021: Dương tính

* 01 trường hợp thuyền viên lấy mẫu tại thuyền

– Kết quả xét nghiệm ngày 28/12/2021: Dương tính

. Đến 18h ngày 29/12, số cơ sở cách ly y tế trên toàn thành phố đang thực hiện:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 533 người.

+ Tại các khách sạn: 140 người.

+ Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.593 người.

. Tình hình xét nghiệm: Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/12/2021 đã lấy 353.460 mẫu xét nghiệm. Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 29/12/2021 đã lấy 2.119.969 mẫu xét nghiệm, gồm 407 mẫu ca nghi và 2.119.562 mẫu sàng lọc.

. Tổng tích lũy mũi tiêm: 186.557 mũi Trong đó:

+ Người lớn: 2.840.560 trong đó (M1: 1.475.827 = 102,31% (bao gồm cả người ngoại tỉnh); M2: 1.343.704 = 93,15%; mũi nhắc lại: 14.755; Mũi bổ sung: 6274).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 345.997 trong đó (M1: 173.044 = 100%; M2: 172.833= 99,88%; Mũi nhắc lại: 120).

. Số tiêm trong ngày 29/12/2021: 23.658 mũi.

+ Người lớn: 22.907 trong đó (M1: 3.620; M2: 15.160; Mũi nhắc lại: 3.413; Mũi bổ sung: 714).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 751 trong đó (M1: 78; Mũi 2: 673; Mũi nhắc lại: 0).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin phòng chống dịch COVID-19 tại Hải Phòng, ngày 29/12/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác