Print Thứ Bảy, 26/03/2022 19:50 Gốc

CDC thành phố Hải Phòng thông tin tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tính từ 18h00 ngày 25/3/2022 đến 18h00 ngày 26/3/2022.

. Số ca nhiễm mới: 483 ca.

. Công bố khỏi trong ngày báo cáo: 941 ca.

. Hồi phục xuất viện: 312.061 ca.

. Đang điều trị: 6.271 ca.

. Bệnh nhân nặng/nguy kịch: 68 ca. Trong đó:

+ Nặng: oxy marsk: 29.

+ Nặng thở HFNC: 10.

+ Nặng: thở máy không xâm lấn: 02.

+ Nguy kịch: thở máy xâm lấn: 27.

. Tử vong trong ngày: 0 ca.

. Tích lũy tử vong: 156 ca.

. Đến 18h ngày 26/03/2022, số cơ sở cách ly y tế trên toàn thành phố đang thực hiện:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 489 người.

+ Tại các khách sạn: 193 người.

+ Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 10.934 người.

. Tình hình xét nghiệm: Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 26/03/2022 đã lấy 973.034 mẫu xét nghiệm. Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 26/03/2022 đã lấy 2.119.969 mẫu xét nghiệm. Trong ngày báo cáo lấy 348 mẫu.

. Tổng tích lũy mũi tiêm: 4.338.013 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 3.991.722 trong đó (Mũi 1: 1.520.665 = 105,42% (bao gồm cả người ngoại tỉnh); Mũi 2: 1.467.865 = 99,91%; mũi nhắc lại: 426.331; Mũi bổ sung: 576.861).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 346.291 trong đó (Mũi 1 : 174.014 = 100%; Mũi 2: 172.277= 99,98%).

. Số tiêm trong ngày: 2.711 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 2.711 trong đó (Mũi 1: 101; Mũi 2: 188; Mũi nhắc lại: 2.097; Mũi bổ sung: 325).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 0 trong đó (Mũi 1: 0; Mũi 2: 0).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin phòng chống dịch COVID-19 tại Hải Phòng, ngày 26/3/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác