Print Thứ Năm, 16/06/2022 16:00 Gốc

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế có nhu cầu tuyển dụng và đào tạo lao động, đáp ứng yêu cầu về lao động của các doanh nghiệp; đồng thời giúp doanh nghiệp tuyển dụng đủ lao động ổn định sản xuất kinh doanh. Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

(Thông tin chi tiết và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế tính đến ngày 14/6/2022. Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế tính đến ngày 14/6/2022.

Tài liệu đính kèm: Chi tiết tuyển dụng (tính đến ngày 14/6/2022)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế tính đến ngày 14/6/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác