Print Thứ Tư, 06/03/2024 10:55 Gốc

Sở Xây dựng Hải Phòng cung cấp một số thông tin về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nhà ở xã hội là gì? Theo Khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014: “Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này”.

Tại Hải Phòng, ngày 13/11/2023, Thành ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh: Phát triển nhà ở xã hội với mô hình đặc trưng của thành phố Hải Phòng, là các khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; có vị trí tốt, gắn liền với các hoạt động kinh tế, môi trường và xã hội hằng ngày của đối tượng mua nhà; bảo đảm bán kính đi lại tối ưu giữa nơi ở, nơi làm việc và các công trình tiện ích phúc lợi xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao…); chất lượng công trình từ mức cơ bản đến mức tiệm cận với nhà ở thương mại với 03 đặc trưng ưu việt về “Vị trí – Chất lượng – Giá cả”; có nhiều phân khúc để phù hợp với nhu cầu của đại đa số người dân. Bảo đảm công khai, minh bạch, cơ hội tiếp cận thông tin về các dự án và giá bán nhà ở xã hội; quản lý và giám sát chặt chẽ các đối tượng được mua nhà ở xã hội để bảo đảm không xảy ra trục lợi chính sách.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG:

1. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI HẢI PHÒNG:

2. DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN NAY:

3. CÁCH TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin Nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác