Print Thứ Sáu, 15/04/2022 15:30 Gốc

Sở Xây dựng TP. Hải Phòng thông tin báo chí về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm của Công ty TNHH Đảo Cát.

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy và Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp kiểm tra các trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

Sở Xây dựng đã chủ trì cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Cát Bà, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Ủy ban nhân dân xã Việt Hải tổ chức kiểm tra công trình xây dựng tại Bãi Tai Kéo, thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà (xã Việt Hải, huyện Cát Hải) do Công ty TNHH Đảo Cát đầu tư xây dựng. Qua rà soát, kiểm tra đã phát hiện sai phạm của Công ty TNHH Đảo Cát, ngày 15/12/2020, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 173/QĐ-KPHQ đối với Công ty TNHH Đảo Cát theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Ủy ban nhân dân xã Việt Hải, Vườn Quốc gia Cát Bà và các cơ quan có liên quan nhiều lần thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục Công ty TNHH Đảo Cát tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ công trình có vi phạm. Tuy nhiên, Công ty TNHH Đảo Cát không tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 173/QĐ-KPHQ. Ngày 27/9/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Để việc tổ chức cưỡng chế đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-TTrSXD ngày 21/02/2022 về việc thành lập Ban cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCC ngày 14/3/2022 tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Đảo Cát tại Bãi Tai Kéo thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà (xã Việt Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế từ ngày 21/3/2022 đến ngày 08/4/2022.

Đến ngày 16/3/2022, Công ty có Văn bản số 08/CV-ĐC về việc tự phá dỡ công trình tại Bãi Tai Kéo, xã Việt Hải, huyện Cát Hải.

Căn cứ Văn bản số 08/CV-ĐC ngày 16/3/2022, ngày 18/3/2022, Thanh tra Sở Xây dựng cùng với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Ủy ban nhân dân xã Việt Hải, Vườn Quốc gia Cát Bà tổ chức buổi làm việc với ông Nguyễn Trung Dũng – đại diện Công ty TNHH Đảo Cát. Tại buổi làm việc ông Nguyễn Trung Dũng và các thành phần tham gia làm việc đã thống nhất nội dung: “Công ty TNHH Đảo Cát tự nguyện phá dỡ các hạng mục công trình không có Giấy phép xây dựng tại Bãi Tai Kéo gồm (13 khu vực xây dựng): Khu vực kè đá, khu vực nhà nghỉ 1, khu vực nhà nghỉ 2, khu vực nhà nghỉ 3, khu vực nhà nghỉ 4, khu bể nước ngâm, khu vực bán hàng, khu vực nhà nghỉ 5, khu vực nhà nghỉ 6, khu vực nhà nghỉ 7, khu vực bếp, khu vực vệ sinh, khu vực để máy phát điện; Thời gian tự thực hiện phá dỡ công trình vi phạm: Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 05/4/2022 (15 ngày)”.

Ngày 04/4/2022, Thanh tra Sở Xây dựng có buổi làm việc với Công ty TNHH Đảo Cát, tại buổi làm việc các thành phần thống nhất nội dung: “Đề nghị Công ty TNHH Đảo Cát khẩn trương tiếp tục phá dỡ công trình vi phạm trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày 05/4/2022 đến ngày 15/4/2022)”.

Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc Công ty TNHH Đảo Cát phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH Đảo Cát chưa tự thực hiện phá dỡ xong toàn bộ công trình vi phạm tại Bãi Tai Kéo.

Trong trường hợp sau ngày 15/4/2022, Công ty TNHH Đảo Cát chưa tự thực hiện phá dỡ xong toàn bộ công trình vi phạm tại Bãi Tai Kéo, Ban cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả sẽ tổ chức cưỡng chế bắt đầu vào ngày 18/4/2022.

Để tiếp tục cưỡng chế theo quy định, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 04/KH-BCC ngày 08/4/2022 để tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Đảo Cát tại Bãi Tai Kéo thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà, thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế từ ngày 18/4/2022 đến ngày 29/4/2022.

Ban cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 16/QĐ-TTrSXD ngày 21/02/2022 của Thanh tra Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan báo chí được biết./.

Số điện thoại đầu mối: 0225.3821035.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin báo chí về cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm tại Bãi Tai Kéo do Công ty TNHH Đảo Cát đầu tư xây dựng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác