Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:24

Chiều 17/8, Đoàn Kiểm tra số 720 của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thông qua kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Dự buổi làm việc về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư quận ủy, huyện ủy: Hồng Bàng, Tiên Lãng và lãnh đạo Sở Y tế.

Dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã chấp hành nghiêm túc Quyết định, Kế hoạch kiểm tra; chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo đề cương; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc có liên quan cung cấp tài liệu, chuẩn bị nội dung làm việc đầy đủ, phối hợp tốt với Đoàn Kiểm tra. Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18, số 19 là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018; đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt kịp thời, nghiêm túc, bài bản, thông suốt từ thành phố đến cơ sở, hình thức học tập, nghiên cứu, quán triệt phù hợp với từng cấp, ngành, từng loại đối tượng. Công tác quán triệt, học tập Nghị quyết được tổ chức kịp thời, sâu rộng, hiệu quả, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo kịp thời, cụ thể, bài bản bằng các chương trình, kế hoạch; trong đó, xác định rõ lộ trình thực hiện và gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương đã có kết quả bước đầu quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 tại các cấp ủy, tổ chức đảng…

Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế và đề xuất, kiến nghị đối với Ban Thường vụ Thành ủy và với Trung ương. Theo đó, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương thời gian qua.


Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc


Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thống nhất với những ý kiến của Đoàn Kiểm tra, Đoàn đã làm việc trách nhiệm, khách quan, nghiêm túc và sát tình hình thực tiễn, đạt được mục tiêu đề ra. Đồng chí cảm ơn thành phố Hải Phòng, các đơn vị được kiểm tra đã chuẩn bị chu đáo, phục vụ cho công tác kiểm tra. Qua kiểm tra thấy được tồn tại, hạn chế, những mặt được trong thời gian qua, tìm ra được khó khăn khách quan và những kiến nghị của Đoàn Kiểm tra.

Đối với Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá, thành phố đã có điểm nhấn ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng; việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của thành phố là nghiêm túc; thành phố đã có chương trình, kế hoạch, bước đi cụ thể, mặc dù triển khai trong thời gian ngắn nhưng đã đạt được những kết quả nổi bật, rõ ràng. Qua tổ chức thực hiện 2 Nghị quyết đã nhìn ra được khó khăn cần tháo gỡ từ chủ trương, phát hiện ra nhiều vấn đề đòi hỏi phải có hướng dẫn từ Trung ương. Đồng chí lưu ý với Hải Phòng một số vấn đề như, một số chủ trương đã làm, đã có kết quả cần đánh giá thêm về hiệu quả; những khó khăn khách quan cần có đề xuất về giải pháp tham mưu cho Trung ương; tập trung khắc phục những hạn chế đã nhìn thấy qua lần kiểm tra này.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị Đoàn Kiểm tra tiếp thu những ý kiến giải trình, kiến nghị, bổ sung của thành phố Hải Phòng để điều chỉnh cập nhật số liệu chính xác hơn. 


Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi làm việc


Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cảm ơn và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đoàn Kiểm tra, nội dung báo cáo, kết luận của Đoàn đã thể hiện toàn diện, khách quan tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương tại Hải Phòng, làm rõ kết quả đạt được, đặc biệt là hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đồng chí ghi nhận những ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Hòa Bình với đánh giá tổng hợp, sâu sắc về những ưu điểm, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện và những việc cần đẩy mạnh trong thời gian tới để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương tại Hải Phòng được tốt hơn nữa.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành, địa phương rà soát xây dựng tiến độ chi tiết, phân công, phân nhiệm cụ thể để triển khai tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII theo như sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hòa Bình; đặc biệt là sơ kết kịp thời để đánh giá hiệu quả những nội dung đã triển khai, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra.

Hoàng Tùng – haiphong.gov.vn 17/08/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông qua kết quả kiểm tra của Ban Bí thư đối với Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác