Print Thứ Hai, 06/11/2023 12:20 Gốc

Sáng 6/11, Thường trực HĐND thành phố họp thống nhất nội dung dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại cuộc họp.

Nội dung Kỳ họp chuyên đề dự kiến thực hiện những nội dung như: Phân bổ nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù năm 2022; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung (lần 3) Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; điều chỉnh, bổ sung (lần 7) Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đối với cơ sở nhà, đất tại số 187 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến của các Sở, ban, ngành, đơn vị về các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập ghi nhận UBND thành phố, các Sở, ngành, đơn vị đã phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố chuẩn bị các nội dung để triển khai Kỳ họp chuyên đề. Đồng chí thống nhất với các đại biểu những nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp, kế hoạch và thời gian tổ chức Kỳ họp trong ngày 13/11/2023.

Để đáp ứng nội dung, yêu cầu kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố cần xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề; các Ban HĐND thành phố phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, hoàn chỉnh các nội dung cần thiết theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, thủ tục và tiến độ thời gian; đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tiếp thu các ý kiến đại biểu dự họp để hoàn thiện Kế hoạch làm cơ sở để triển khai…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thống nhất nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác