Print Thứ Ba, 24/05/2022 10:30 Gốc

Sáng 24/5, UBND thành phố họp nghe và thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XVI. Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; các đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XVI có 79 kiến nghị của cử tri, Nhân dân cần được UBND thành phố xem xét, giải quyết. UBND thành phố đã giao cho các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xem xét, trả lời. Đến nay các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tham mưu cho UBND thành phố giải quyết các kiến nghị.

Lãnh đạo các địa phương phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận các sở, ngành, địa phương, đơn vị, thời gian qua đã tiếp thu đầy đủ các câu hỏi, kiến nghị của cử tri, có nhiều nỗ lực, cố gắng, đã chuẩn bị trả lời cơ bản đáp ứng yêu cầu, trả lời vào vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời đưa ra các giải pháp xử lý được những vấn đề còn tồn tại.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri thể hiện trách nhiệm của thành phố trước cử tri và Nhân dân. Do vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, đơn vị được UBND thành phố phân công chuẩn bị báo cáo trả lời tiếp thu ý kiến của các địa phương để rà soát lại các nội dung trả lời đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật, có lộ trình và giải pháp cụ thể khi thực hiện. Đồng thời yêu cầu Văn phòng UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với các Ban, Văn phòng HĐND thành phố để tiếp tục tiếp nhận và đề xuất xử lý những vấn đề mà cử tri thành phố còn quan tâm gửi tới Kỳ họp.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XVI
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác