Print Thứ Tư, 04/10/2023 16:05 Gốc

Sáng 4/10, Thường trực HĐND thành phố họp thống nhất Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa XVI dự kiến họp trong 03 ngày (06, 07 và 08/12/2023), nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và quyết định các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thành phố; thông qua Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 và thực hiện một số nội dung khác theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại cuộc họp.

Nội dung Kỳ họp dự kiến thực hiện những nội dung như: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2024. Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thành phố. Kết quả giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về việc phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024. Cơ chế, chính sách tăng cường đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2030. Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến của các Sở, ban, ngành về các nội dung trình tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, thủ tục và tiến độ thời gian; đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tiếp thu các ý kiến đại biểu dự họp để hoàn thiện Kế hoạch làm cơ sở để triển khai, trong đó lưu ý phải đổi mới hơn nữa trong công tác chuẩn bị hồ sơ, chất vấn, thảo luận, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề…; các Ban HĐND thành phố thẩm tra theo chức năng, tăng cường giám sát, khảo sát các nội dung được trình tại Kỳ họp bảo đảm chất lượng. Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 đã đề ra.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thống nhất Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác