Print Thứ Năm, 04/11/2021 14:23 Gốc

Sau khi nghe các Tờ trình, Báo cáo của UBND thành phố và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố tiến hành thảo luận dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố.

Thảo luận về nghị quyết Quy định chính sách đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, đại biểu HĐND thành phố đồng tình cao với kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua của thành phố; đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống dịch, tạo được sự đồng thuận đối với các tầng lớp Nhân dân.

Đại biểu cho rằng, hiện nay tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi thành phố phải có cơ chế chính sách đặc thù để chủ động huy động nhận lực, vật lực đáp ứng trong công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, cùng với đó là tiếp tục duy trì phát triển kinh tế.

Đại biểu HĐND thành phố Lưu Xuân Cải phát biểu tại phiên thảo luận.

Đại biểu HĐND thành phố thống nhất cần thiết phải ban hành nghị quyết mới về cơ chế chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch, nhất trí với dự thảo nghị quyết và khẳng định đây là chủ trương kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, sẽ được cử tri và Nhân dân đồng thuận cao. Đồng thời đề nghị thành phố quan tâm đến chỗ nghỉ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát; nghiên cứu định mức chi về việc dựng nhà bạt, trang thiết bị tại chốt; bổ sung hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế; xem xét hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trong công tác phòng, chống dịch…

Đại biểu HĐND thành phố cũng đề nghị, để thực hiện nghiêm nghị quyết sau khi được ban hành, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, tránh vi phạm các quy định về tài chính; phải quyết toán nhanh chóng, kịp thời về kinh phí cho các lực lượng phòng, chống dịch; thành phố cần kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế thống nhất về giá cả, tránh tình trạng mỗi địa phương một giá.

Giám đốc Sở Y tế phát biểu giải trình tại phiên thảo luận.

Phát biểu giải trình tại phiên thảo luận, đồng chí Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu; đối với việc thanh quyết toán cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Tài chính cùng các quận, huyện để thanh toán kịp thời cho các đối tượng được hưởng chính sách.

Đại biểu HĐND thành phố Phạm Văn Tuấn phát biểu tại phiên thảo luận.

Thảo luận Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025. Đại biểu HĐND thành phố cho rằng Tờ trình của UBND thành phố trình tại kỳ họp là cần thiết, đúng và trúng với các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như định hướng của Trung ương, Nghị quyết số 03 của Thành ủy. Để Dự án thực hiện hiệu quả, đại biểu HĐND thành phố đề nghị chủ đầu tư dự án phải tuân thủ theo các quy định về đầu tư công, các quy định chuyên ngành như: phòng chống cháy nổ, chống sét, an toàn thông tin; quan tâm đến đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để vận hành. Bên cạnh đó, tham mưu cho thành phố cơ chế, chính sách, nội dung để phối hợp với các sở, ngành trong việc chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu…

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu giải trình tại phiên thảo luận.

Phát biểu giải trình tại phiên thảo luận, đồng chí Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND thành phố và nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện sẽ lưu ý đến năng lực quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống cháy nổ, đảm bảo cơ sở dữ liệu… Để triển khai dự án hiệu quả tại thành phố, đồng chí cũng mong muốn sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương. Đồng chí cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực phối hợp các đơn vị xây dựng chương trình để tham mưu cho UBND thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó sẽ lưu ý đến những vấn đề đại biểu HĐND thành phố đã nêu.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu tổng kết phiên thảo luận.

Phát biểu tổng kết phiên thảo luận, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập ghi nhận, cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc và gợi mở nhiều vấn đề để UBND thành phố, các sở, ngành tiếp tục triển khai thực hiện khi nghị quyết được ban hành. Đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo nghị quyết.

Hoàng Tùng. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thống nhất cao với các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác