Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:58

Sáng 17/7/2019, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương; các vị đại biểu Quốc hội ứng cử tại Hải Phòng; các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XV; các đồng chí: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, các đoàn thể thành phố, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố; các đồng chí Bí thư các quận, huyện ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các quận, huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan. Cùng dự có đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố.

I. Mở đầu phiên họp, đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo dự kiến và thông qua Chương trình kỳ họp.

100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình kỳ họp.

II. Tiếp theo, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp:

III. Sau khai mạc, kỳ họp nghe các Tờ trình, Báo cáo sau:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2019; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và chủ đề năm 2019 của thành phố.

2. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, Chánh Văn phòng HĐND thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp.

3. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 – 2021; Thông qua Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2019 đến năm 2030.

4. Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Cơ chế, chính sách phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2016 – 2020; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng năm 2019; Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020 (lần thứ nhất).

6. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

7. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

8. Đồng chí Phạm Văn Phương, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra đối với các Tờ trình của UBND thành phố.

9. Đồng chí Bùi Thế Nghĩa, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra đối với các Tờ trình của UBND thành phố.

10. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra đối với các Tờ trình của UBND thành phố.

11. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra về thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực đô thị 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

IV. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố thông báo chia Tổ và hướng dẫn thảo luận Tổ.

Về tổng thể, phiên khai mạc kỳ họp sáng 17/7/2019 đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung đề ra trong Chương trình kỳ họp; bảo đảm thời gian và quy định của pháp luật.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông cáo báo chí về phiên họp sáng 10/7, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác