Print Thứ Tư, 22/07/2020 14:29 Gốc

Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 21/7, Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV:

I. Kỳ họp thực hiện một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố:

– HĐND thành phố tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu của kỳ họp gồm 05 thành viên do đồng chí Đinh Duy Sinh, đại biểu HĐND thành phố tại Tổ Đồ Sơn làm Trưởng Ban.

– Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình kỳ họp Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc miễn nhiệm các chức vụ: Trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố, Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố.

Sau khi nghe toàn văn các dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố khóa XV đối với đại biểu Phạm Văn Phương, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố khóa XV đối với đại biểu Bùi Thế Nghĩa, miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố khóa XV đối với đại biểu Trần Thu Hương, miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XV đối với đại biểu Phạm Tuyên Dương, 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết này

– Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình kỳ họp Tờ trình của Chủ tịch HĐND thành phố về việc bầu các chức danh: Trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố, Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố khóa XV.

HĐND thành phố đã tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

– Đồng chí Trần Thu Hương, đại biểu HĐND thành phố trúng cử chức danh Trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) với 64/66 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 96,9% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

– Đồng chí Phạm Tuyên Dương, đại biểu HĐND thành phố trúng cử chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) với 64/66 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 96,9% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Sau khi nghe toàn văn các dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh: Trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố, Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết này.

II. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố thông báo chia Tổ thảo luận và hướng dẫn thảo luận Tổ.

Các vị đại biểu HĐND thành phố và đại biểu khách mời dự kỳ họp tham gia thảo luận tại 05 Tổ về nội dung kinh tế – xã hội và các đề án trình kỳ họp:

Các nội dung được thảo luận gồm:

1. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2020.

2. Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Phân bổ nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù năm 2019.

4. Phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mức chi hỗ trợ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

5. Cho ý kiến (lần 2) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2021 – 2025.

6. Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021.

7. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 05 năm 2016 – 2020.

8. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020.

9. Thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

10. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng sau năm 2030.

11. Mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế.

12. Mức học phí năm học 2020 – 2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố quản lý.

13. Quy định mức học phí năm học 2020 – 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố.

14. Thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố.

15. Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

16. Quyết định một số giá, chế độ, định mức chi ngân sách; phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố: Mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

17. Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.

18. Thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2020.

19. Thông qua việc giải quyết vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ 13 và Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố.

Đã có 35 lượt đại biểu HĐND thành phố và khách mời phát biểu ý kiến tại 05 tổ với 37 lượt ý kiến.

Phiên họp chiều ngày 21/7/2020 đã diễn ra theo đúng chương trình kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 21/7, Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác