Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Tại phiên họp buổi chiều 5/12/2018:

1. Các vị đại biểu HĐND thành phố và đại biểu khách mời dự kỳ họp tham gia thảo luận tại 05 Tổ về nội dung kinh tế – xã hội, các đề án trình kỳ họp và nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV bầu:

Các nội dung được thảo luận gồm:

– Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2019.

– Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2019.

– Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

– Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2017.

– Quyết định Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2019.

– Thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2019.

– Thông qua tổng biên chế công chức hành chính và quyết định tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019.

– Quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND thành phố.

– Quyết định Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

– Quy định về cơ chế, chính sách của thành phố Hải Phòng hỗ trợ bổ sung cho người có công và thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở khi thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

– Quyết định Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

– Thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, 2025 và năm 2030.

– Thông qua Đề án phát triển giao thông vận tải nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

– Thông qua Đề án thí điểm đường phố đi bộ tại tuyến đường hai bờ sông Tam Bạc.

– Quyết định đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

– Quyết định một số loại giá, phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

– Về nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) bầu.

Đã có 48 lượt đại biểu HĐND thành phố và khách mời phát biểu ý kiến. Trong đó:

+ Có 35 lượt ý kiến phát biểu về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2018; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và chủ đề năm 2019 của thành phố.

+ Có 13 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung chuyên đề Thường trực HĐND, UBND thành phố trình kỳ họp và các nội dung khác.

+ Có 09 lượt ý kiến tham gia vào nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) bầu.

Hầu hết các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao các nội dung trình kỳ họp thứ 8 được chuẩn bị công phu, có chất lượng, đảm bảo tính khả thi; đặc biệt ghi nhận Thành ủy, HĐND, UBND thành phố có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với cách làm kỹ lưỡng, chi tiết, đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố.

2. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận Tổ việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó các vị đại biểu HĐND thành phố bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao công tác chuẩn bị và công tác tổ chức để lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 đồng chí giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV bầu. Các đại biểu đều cơ bản nhất trí với nội dung các Báo cáo của 28 người được lấy phiếu. Hầu hết đại biểu HĐND thành phố cho rằng các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai nhiệm vụ được phân công…

– Kỳ họp thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV bầu.

3. Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV bầu:

HĐND thành phố đã nghe công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV bầu, kết quả như sau: (xem Biên bản tại đây)

Sau khi nghe công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm và toàn văn dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV bầu, 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Phiên họp chiều ngày 05/12/2018 đã diễn ra theo đúng chương trình kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông cáo báo chí về phiên họp chiều 5/12, Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác