Print Thứ Năm, 12/03/2020 12:29 Gốc

Thường trực HĐND thành phố triệu tập Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) để bàn và thông qua nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế – xã hội thành phố.

Kỳ họp khai mạc vào hồi 08h00′ ngày 12/3/2020 tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Dự kỳ họp có các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV ứng cử tại Hải Phòng; các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XV; các đồng chí: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố. Cùng dự có đại diện một số cơ quan báo chí Trung ương và thành phố.

I. Mở đầu kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình dự kiến và thông qua Chương trình kỳ họp.

100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình kỳ họp.

II. Tiếp theo, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

III. Kỳ họp nghe các Tờ trình, Báo cáo như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình Tờ trình của UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế – xã hội thành phố.

2. Đồng chí Phạm Văn Phương, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố trình Báo cáo thẩm tra về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế – xã hội thành phố.

IV. Tiếp theo, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố điều hành đại biểu HĐND thành phố thảo luận tại hội trường:

Đã có 05 đại biểu phát biểu với 10 lượt ý kiến tham gia vào nội dung trình kỳ họp.

V. Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết; 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt tại kỳ họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết về:

– Một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế – xã hội thành phố.

VI. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố – Chủ tọa kỳ họp phát biểu bế mạc kỳ họp:

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV đã thành công và bế mạc vào hồi 10h30 ngày 12/3/2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác