Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:58

Phiên họp buổi chiều ngày 10/7/2018, các vị đại biểu HĐND thành phố và đại biểu khách mời dự kỳ họp tham gia thảo luận tại 05 Tổ về các nội dung Thường trực HĐND, UBND thành phố trình tại kỳ họp.

Đã có 60 lượt đại biểu HĐND thành phố và khách mời phát biểu ý kiến:

– Có 36 lượt ý kiến phát biểu về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố. Trong đó:

+ Có 17 lượt ý phát biểu về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2018, chủ yếu ở các lĩnh vực: phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; chủ đề năm 2018; nông nghiệp và phát triển nông thôn; quản lý tài nguyên, môi trường; quản lý đô thị; du lịch; giáo dục và đào tạo; cải cách hành chính; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

+ Có 19 lượt ý kiến phát biểu về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018, trong đó đại biểu tham gia bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố.

– Có 24 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung chuyên đề Thường trực HĐND, UBND thành phố trình kỳ họp, chủ yếu là các chuyên đề sau:

+ Đề án về Cơ chế, chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của thành phố.

+ Đề án về Cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, cụm đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố.

+ Đề án về Chương trình việc làm thành phố giai đoạn 2018 – 2020.

+ Đề án về Phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng.

+ Đề án Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 (Hợp phần 1: Quy hoạch hệ thống điện 110 KV).

+ Đề án hỗ trợ nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập.

+ Đề án quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

+ Đề án về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030;

Một số ý kiến của đại biểu tham gia vào một số nội dung khác như: chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2019; về công tác điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; về Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND thành phố…

Phiên họp thảo luận Tổ chiều ngày 10/7/2018 đã diễn ra theo đúng chương trình kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

haiphong.gov.vn 10/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông cáo báo chí phiên họp chiều 10/7, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác