Print Thứ Hai, 27/09/2021 09:24 Gốc

Từ ngày 24/9/2021 đến ngày 30/9/2021, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Văn phòng Bộ Công an triển khai chạy thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn) đối với 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Cụ thể gồm: (1) Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; (2) Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; (3) Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; (4) Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; (5) Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; (6) Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; (7) Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; (8) Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; (9) Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; (10) Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; (11) Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; (12) Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; (13) Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; (14) Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; (15) Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; (16) Phục hồi hoạt động cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Khánh thành bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hải Phòng.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an sẽ được triển khai chính thức kể từ ngày 01/10/2021.

Song song với việc thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC qua hình thức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa (địa chỉ: Số 1 Vũ Hữu, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo về việc triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác