Print Thứ Ba, 06/04/2021 11:39 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 4/1/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về viêc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND thành phố về việc tổ chức kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo về việc tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 2 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 8/4/2021 đến ngày 9/4/2021, dự phòng ngày 10/4/2021 (trong trường hợp điều chỉnh thời gian, Hội đồng sẽ thông báo sau).

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng (số 33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng).

3. Danh sách thí sinh dự phỏng vấn: Trước ngày thi ít nhất 1 ngày làm việc, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo từng chuyên ngành phỏng vấn tại địa điểm thi theo quy định; đồng thời thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin Sở Nội vụ.

Lưu ý:

– Yêu cầu tất cả thí sinh và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19. Thí sinh chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19.

– Thí sinh mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị kiểm tra trước khi vào phòng thi. Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút.

– Thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2020 tại thành phố Hải Phòng được đăng tải thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ sonoivu.haiphong.gov.vn. Số điện thoại liên hệ của bộ phận thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức: 0225.3747.567.

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo để cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo về việc tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác