Print Thứ Năm, 15/04/2021 06:19 Gốc

Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố vừa có Thông báo số 16/TB-UBBC, ngày 12/4/2021 về việc tổ chức họp báo trước và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, phân công Sở Thông tin và Truyền thông chủ động, triển khai các nội dung công việc liên quan đến tổ chức họp báo trước và sau ngày bầu cử đến các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của UBBC thành phố; Dự thảo nội dung Thông cáo báo chí phục vụ họp báo, gửi Tổ công tác tuyên truyền thẩm định, tiếp thu, hoàn thiện trình lãnh đạo UBBC thành phố; Tập hợp các câu hỏi, vấn đề quan tâm của các cơ quan báo chí về cuộc bầu cử (nếu có) để báo cáo, đề xuất UBBC thành phố giao các cơ quan liên quan chuẩn bị và trực tiếp trả lời tại cuộc họp báo; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị bài phát biểu, kết luận của lãnh đạo UBBC thành phố tại cuộc họp báo. Phối hợp Văn phòng UBND thành phố chuẩn bị hội trường, khánh tiết, gửi giấy mời và xác báo đại biểu, cử cán bộ đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, tiêu chuẩn đại biểu; Lập dự trù kinh phí tổ chức họp báo gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBBC thành phố phê duyệt.

Thành viên UBBC thành phố là đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra thành phố, Công an thành phố; Ủy ban bầu cử các quận, huyện thực hiện chuẩn bị nội dung theo nhiệm vụ được phân công, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBBC thành phố; tham dự theo thành phần và cung cấp thông tin, trao đổi ý kiến tại cuộc họp báo. Cung cấp thông tin kịp thời về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực UBBC thành phố) theo yêu cầu để tổng hợp, dự thảo nội dung họp báo của lãnh đạo UBBC thành phố. Sở Nội vụ tổng hợp, chuẩn bị các nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức ngày bầu cử; kết quả sơ bộ cuộc bầu cử để phục vụ thông tin tại cuộc họp báo. Chuyển nội dung để Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo Thông cáo báo chí phục vụ họp báo.

Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị hội trường, khánh tiết, nước uống… phục vụ cuộc họp báo.

Sở Tài chính thẩm định kinh phí do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất, báo cáo UBBC thành phố xem xét, bổ sung kinh phí đối với nội dung tổ chức họp báo; kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng thanh quyết toán theo quy định.

Tổ công tác tuyên truyền thẩm định nội dung Thông cáo báo chí; bài phát biểu, kết luận của lãnh đạo UBBC thành phố do Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo; Dự thảo Giấy mời tổ chức họp báo trình lãnh đạo UBBC thành phố phê duyệt; Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo chương trình cuộc họp báo.

Theo đó, họp báo trước ngày bầu cử dự kiến tổ chức vào ½ ngày, từ 14 giờ ngày 17/5/2021 (thứ Hai), nội dung cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức ngày bầu cử trên địa bàn thành phố và trao đổi, làm rõ thông tin của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố quan tâm, đề nghị liên quan đến công tác bầu cử. Họp báo sau ngày bầu cử dự kiến tổ chức vào ½ ngày, từ 14 giờ ngày 26/5/2021, nội dung cung cấp cho các cơ quan báo chí thông tin về kết quả sơ bộ cuộc bầu cử, trả lời nội dung câu hỏi của các phóng viên, nhà báo quan tâm liên quan đến kết quả sơ bộ cuộc bầu cử.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 16-TB-UBBC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo về việc tổ chức họp báo trước và sau ngày bầu cử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác