Print Thứ Sáu, 22/10/2021 17:46 Gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa có Thông báo về việc tiếp tục thu nhận hồ sơ xét biểu dương HSSV xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2021 đối với học sinh tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Theo đó, tính đến hết ngày 10/10/2021, Sở GD&ĐT đã tiếp nhận 123 hồ sơ của học sinh, sinh viên đề xuất biểu dương. Tuy nhiên, riêng tiêu chí đối với học sinh tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 có điểm mới so với các năm trước đây.

Căn cứ chỉ đạo của Hội đồng xét duyệt và đề xuất biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố năm 2021 tại cuộc họp ngày 19/10/2021, để tạo điều kiện và đảm bảo quyền lợi cho học sinh, Sở GD&ĐT thông tin về việc gia hạn thu nhận hồ sơ đối với học sinh tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đảm bảo tiêu chí sau:

Tiêu chí nhận hồ sơ: Học sinh của các trường THPT, TT GDNN-GDTX trên địa bàn thành phố Hải Phòng tham dự (lần đầu) Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại thành phố Hải Phòng, đạt tổng điểm 3 môn thi (theo tổ hợp xét tuyển đại học của Bộ GD&ĐT, điểm chưa nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên) đạt từ 28,50 điểm trở lên và đỗ vào một trong các trường Đại học, Học viện trong và ngoài nước (theo Công văn số 7150/UBND-VX ngày 30/9/2021 của UBND thành phố về tiêu chí biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2021).

Hồ sơ của học sinh, gồm:

– Danh sách tổng hợp (bản dấu đỏ) của trường THPT hoặc Trung tâm có học sinh đảm bảo các tiêu chí trên (có mẫu danh sách gửi kèm theo);

– Giấy chứng nhận kết quả thi của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 (phô tô công chứng);

Giấy báo trúng tuyển Đại học/Học viện (bản phô tô công chứng);

– Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng);

– Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước (phô tô công chứng);

– 02 ảnh 4×6 và tờ khai ghi thông tin (gồm: địa chỉ báo tin, số điện thoại liên lạc của học sinh và phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của học sinh).

Lưu ý: Trên đây là tiêu chí để Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ trình Hội đồng thành phố xét duyệt. Căn cứ số lượng học sinh, sinh viên, Hội đồng sẽ quyết định mức khen, lấy danh sách theo thành tích từ cao xuống thấp và trình UBND thành phố quyết định khen thưởng.

Cách thức, địa chỉ, thời gian nộp hồ sơ:

– Các trường, Trung tâm rà soát, tập hợp hồ sơ theo thứ tự từ cao xuống thấp hoặc cá nhân chủ động nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT (thông qua phòng Giáo dục thường xuyên-Chuyên nghiệp và Đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, số 36 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng).

– Người nhận: Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Hương-phòng Giáo dục thường xuyên-Chuyên nghiệp và Đại học, Sở GD&ĐT Hải Phòng, điện thoại: 0934 273898, đồng thời gửi danh sách tổng hợp (bản mềm) về địa chỉ email: nguyenthithanhhuong@haiphong.edu.vn.

– Thời gian gia hạn: Nộp hồ sơ trước 17h00’, ngày 25 tháng 10 năm 2021.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo về việc tiếp tục thu nhận hồ sơ xét biểu dương HSSV xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác