Print Thứ Hai, 30/01/2023 15:50 Gốc

UBND thành phố vừa có Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023. Theo đó, ngày 29/12/2022, UBND thành phố có Văn bản số 6199/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2023, trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 31/01/2023 (Thứ Ba).

Tuy nhiên, sau khi rà soát các vụ việc mà công dân đăng ký tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố nhận thấy các vụ việc đăng ký đều đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật; một số vụ việc đã được Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết; không có vụ việc mới phát sinh đăng ký tham dự trong tháng 01 năm 2023.

Do đó, UBND thành phố giao Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Giao Ban Tiếp công dân dân thành phố tiếp tục thực hiện tiếp nhận, tổng hợp các nội dung công dân đăng ký tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố; chủ động đề xuất Chủ tịch UBND thành phố tiếp, chỉ đạo giải quyết và thông tin kết quả tới công dân theo quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác