Print Thứ Bảy, 02/10/2021 19:45 Gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa có Thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2021.

Theo đó, tiêu chí nhận hồ sơ, gồm các đối tượng là:

Học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc tế, Khu vực; Đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021 (sau đây gọi tắt là học sinh đạt Giải cao), cụ thể: Học sinh đạt giải trong kỳ thi Quốc tế, Khu vực (Đông Nam Á, Châu Á…) các môn văn hóa, Khoa học kỹ thuật năm học 2020-2021 (có văn bản cử tham dự kỳ thi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và công nhận kết quả kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Học sinh đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, Khoa học kỹ thuật, Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 cấp Quốc gia năm học 2020-2021.

Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các trường Đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các trường Đại học, Học viện trong cả nước năm 2021 (sau đây gọi tắt là sinh viên Tốt nghiệp Thủ khoa loại giỏi), cụ thể: Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các trường Đại học, Học viện trên toàn quốc năm 2021, đạt điểm trung bình toàn khóa từ 8,5 trở lên (tính theo thang điểm 10); có hộ khẩu tại thành phố Hải Phòng. Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021, đạt điểm trung bình toàn khóa từ 8,5 trở lên (tính theo thang điểm 10); có hộ khẩu ngoài Hải Phòng (hộ khẩu các tỉnh, thành phố khác).

Học sinh Hải Phòng tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đạt điểm cao và đỗ vào trường Đại học, Học viện trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là học sinh Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt điểm cao, đỗ Đại học/Học viện), cụ thể: Học sinh của các trường THPT, TT GDNN-GDTX trên địa bàn thành phố Hải Phòng tham dự (lần đầu) Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại thành phố Hải Phòng, đạt tổng điểm 3 môn thi (theo tổ hợp xét tuyển đại học của Bộ GD&ĐT, điểm chưa nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên) đạt từ 28,50 điểm trở lên và đỗ vào một trong các trường Đại học, Học viện trong và ngoài nước.

Ảnh minh họa.

Hồ sơ gồm có:

Đối với Học sinh đạt Giải cao: Căn cứ quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị giáo dục tổng hợp, nộp danh sách học sinh (bản dấu đỏ) đạt giải cấp Quốc tế, Khu vực (Châu Á, Đông Nam Á…) các môn văn hóa, Khoa học kỹ thuật; đạt giải Nhất, Nhì và Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Khoa học kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 cấp Quốc gia, năm học 2020-2021 về Sở GD&ĐT Hải Phòng (có mẫu danh sách gửi kèm theo).

Đối với Sinh viên Tốt nghiệp Thủ khoa loại giỏi: Giấy xác nhận thủ khoa xuất sắc tiêu biểu của trường Đại học, Học viện nơi sinh viên tốt nghiệp (bản dấu đỏ); Bảng điểm tốt nghiệp Đại học/Học viện (phô tô công chứng); Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng); Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước (phô tô công chứng); 02 ảnh 4×6 và tờ khai ghi thông tin (gồm: địa chỉ báo tin, số điện thoại liên lạc của sinh viên và phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của sinh viên).

Đối với Học sinh Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt điểm cao, đỗ Đại học/Học viện: Danh sách tổng hợp (bản dấu đỏ) của trường THPT có học sinh đảm bảo các tiêu chí trên (có mẫu danh sách gửi kèm theo); Giấy chứng nhận kết quả thi của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 (phô tô công chứng); Giấy báo trúng tuyển Đại học/Học viện (bản phô tô công chứng); Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng); Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước (phô tô công chứng); 02 ảnh 4×6 và tờ khai ghi thông tin (gồm: địa chỉ báo tin, số điện thoại liên lạc của học sinh và phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của học sinh).

Trên cơ sở danh sách và hồ sơ học sinh, sinh viên do các đơn vị giáo dục và cá nhân gửi về Sở GD&ĐT; Hội đồng xét duyệt của thành phố sẽ căn cứ số lượng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao, cân đối quyết định mức khen và danh sách để trình UBND thành phố quyết định khen thưởng.

Sau khi có danh sách chính thức đã được phê duyệt, đồng thời căn cứ theo Kế hoạch của UBND thành phố, Ban tổ chức Chương trình Lễ biểu dương sẽ có thông báo cụ thể đến học sinh và phụ huynh.

Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (số 37 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng); thời gian: Nộp hồ sơ trước 17h00’, ngày 10 tháng 10 năm 2021.

Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, điện thoại: 0934.273898; email: nguyenthithanhhuong@haiphong.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết xem tại địa chỉ Website: haiphong.edu.vn.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác