Print Thứ Bảy, 20/07/2019 17:48

Ngày 27/12/2018, UBND thành phố có Công văn số 8353/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2019, trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 23/7/2019 (Thứ Ba), thời gian bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.

Do công việc đột xuất, UBND thành phố thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố từ 8 giờ 00 phút ngày 23/7/2019 (Thứ Ba) sang 14 giờ 00 phút ngày 23/7/2019 (Thứ Ba), tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố (số 15 đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác