Print Thứ Hai, 23/12/2019 17:48 Gốc

Ngày 27/12/2018, UBND thành phố có Công văn số 8353/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2019, trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019 của Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 24/12/2019 (Thứ Ba).

Do công việc đột xuất, UBND thành phố thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019. Thời gian tổ chức sẽ thông báo sau.

Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác