Print Thứ Tư, 20/01/2021 08:31 Gốc

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 15/1/2021 của UBND thành phố về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế;

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo năm 2019 (gọi chung là Hội đồng) thông báo đến thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành y tế năm 2019 (theo Danh sách gửi kèm Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND thành phố) lịch thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1,5 ngày (ngày 22/1 và sáng ngày 23/1/2021).

– Từ 7 giờ 30 phút ngày 22/1/2021: Khai mạc.

– Từ 8 giờ 30 phút ngày 22/1/2021 đến hết sáng ngày 23/1/2021: Tổ chức thi các môn thi theo chức danh nghề nghiệp viên chức.

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

3. Lịch thi các môn thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành y tế (gửi kèm theo)

Lưu ý: (1) Thí sinh có mặt tại địa điểm thi từ 7 giờ ngày 22/1/2021 và mang giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác) để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi. (2) Yêu cầu thí sinh nghiên cứu Nội quy kỳ thi (gửi kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐTTH ngày 13/1/2021) để đảm bảo thực hiện đúng quy định khi tham gia kỳ thi. (3) Danh sách thí sinh theo số báo danh được niêm yết tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng vào ngày 21/1/2021.

Hội đồng thông báo, đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo các nội dung trên đến từng thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức ngành y tế thuộc cơ quan, đơn vị biết, thực hiện.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

LỊCH THI

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo về lịch thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành y tế năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác