Print Thứ Sáu, 26/06/2020 18:16 Gốc

Thông báo số 286/TB-HĐTTH ngày 26/6/2020 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính năm 2019 về kết quả điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành giáo dục và đào tạo năm 2019.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo về kết quả điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành giáo dục và đào tạo năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác