Print Thứ Ba, 21/11/2023 09:25 Gốc

UBND huyện An Dương thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, như sau:

I. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

Tổng nhu cầu tuyển dụng là 122 người, cụ thể:

1. Tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục:

a) Vị trí Giáo viên bậc Mầm non: 53 người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Giáo dục mầm non hoặc Sư phạm mầm non.

b) Vị trí Giáo viên bậc Tiểu học: 30 người, gồm:

. Giáo viên văn hóa: 23 người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Giáo dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học.

. Giáo viên Tiếng Anh: 03 người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Đại học ngành Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

. Giáo viên Tin học: 03 người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Sư phạm Tin học hoặc Đại học ngành Tin học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

. Giáo viên Tổng phụ trách: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh và có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ công tác Đội hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội theo quy định.

c) Vị trí Giáo viên bậc Trung học cơ sở: 17 người, gồm:

. Giáo viên Toán: 05 người có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên một trong các ngành: Toán; Toán-Lý; Toán-Hóa; Toán-Tin; Toán-Kỹ thuật hoặc Đại học ngành Toán trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

. Giáo viên Ngữ văn: 05 người có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên một trong các ngành: Ngữ văn; Văn-Giáo dục công dân; Văn-Đoàn đội; Văn-Địa hoặc Đại học ngành Ngữ văn trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

. Giáo viên Giáo dục công dân: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên một trong các ngành: Giáo dục công dân; Văn-Giáo dục công dân; Công dân-Sử hoặc Đại học ngành Giáo dục chính trị trở lên.

. Giáo viên Mỹ thuật: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc Đại học ngành Mỹ thuật có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

. Giáo viên Âm nhạc: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc Đại học ngành Âm nhạc trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

. Giáo viên Ngoại ngữ: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc Đại học ngành Tiếng Anh trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

. Giáo viên Tin học: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tin học trở lên hoặc Đại học ngành Tin học trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

. Giáo viên Thể dục: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên ngành: Giáo dục thể chất, Thể dục Thể thao hoặc Đại học ngành Thể dục thể thao có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

. Giáo viên Tổng phụ trách: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên ngành Văn-Đoàn đội hoặc Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh và có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ công tác Đội hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội theo quy định.

d) Vị trí nhân viên kế toán: 20 người, gồm:

. Kế toán bậc Mầm non: 12 người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.

. Kế toán bậc Tiểu học: 03 người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.

. Kế toán bậc Trung học cơ sở: 05 người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.

2. Tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao:

. Vị trí Nghiệp vụ thông tin tuyên truyền, cổ động: 01 người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn hóa; Thông tin; Truyền thông.

. Vị trí Nghiệp vụ phong trào thể thao cơ sở, huấn luyện viên: 01 người có trình độ cử nhân chuyên ngành Thể dục thể thao trở lên.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:Kể từ ngày 21/11/2023 đến hết ngày 20/12/2023 (30 ngày) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

. Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện An Dương kèm theo thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023.

2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP tại Phòng Nội vụ huyện An Dương hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Nội vụ huyện An Dương, địa chỉ: Số 15-17, Tổ dân phố 4, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (thời gian gửi /nhận tính từ ngày gửi Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo dấu bưu điện trên phong bì Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức).

. Người tiếp nhận: Bà Khúc Thị Mai Thương, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện An Dương (số điện thoại: 02253.589.866, liên lạc trong giờ hành chính)./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện An Dương năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác