Print Thứ Tư, 08/09/2021 09:27 Gốc

UBND thành phố Hải Phòng đã có Thông báo số 375/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng.

. Về số lượng cần tuyến dụng: Căn cứ nhu cầu sử dụng công chức của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Hải Phòng; căn cứ số lượng biên chế công chức hành chính được giao năm 2021, UBND thành phố tuyển dụng 95 chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

. Về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

– Người đăng ký dự tuyển công chức phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cụ thể: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển và lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Các trường họp không được đăng ký dự tuyển công chức:

* Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008: Không cư trú tại Việt Nam; Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sụ; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

* Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: các trường hợp trúng tuyến kỳ tuyển dụng công chức năm 2020 tại thành phố có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định thì không được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại kỳ tuyển dụng công chức năm 2021.

– Một số lưu ý về văn bằng, năng lực ngoại ngữ, tin học: Đối với bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam theo hình thức liên kết phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật có liên quan; Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; Đối với các trường họp thí sinh có văn bằng hợp pháp theo quy định để áp dụng điều kiện miễn thi ngoại ngữ phải kê khai cụ thế tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định.

. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trụ sở Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, số 12 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Số điện thoại của Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức: 02253.821.154.

Mọi thông tin chi tiết, tải về tài liệu đính kèm: Thông báo số 375/TB-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo Tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác