Print Thứ Bảy, 14/11/2020 07:41 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng và Thông báo số 376/TB-UBND ngày 13/10/2020 của UBND thành phố về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

UBND thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng bổ sung 5 chỉ tiêu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2020 (Sở Ngoại vụ: 1, Ban Tôn giáo: 1, UBND huyện An Lão: 3).

– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức đối với 5 chỉ tiêu nêu trên: Từ ngày 14/11/2020 đến hết ngày 13/12/2020.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức: Trụ sở Sở Nội vụ Hải Phòng, số 12 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

– Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức: Nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu hoặc gửi theo đường bưu chính về địa điểm tiếp nhận Phiếu (thời gian gửi/nhận tính từ ngày gửi Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo dấu bưu điện trên phong bì Phiếu đăng ký dự tuyển công chức).

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác