Print Thứ Sáu, 26/03/2021 16:45 Gốc

Căn cứ báo cáo kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy vi tính phần thi Kiến thức chung và ngoại ngữ tiếng Anh) kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng của Hội đồng thi tuyển công chức thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, cụ thể như sau:

1. Triệu tập 200 thí sinh đạt yêu cầu tại vòng 1, đủ điều kiện tham gia vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao năm 2020 (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian, địa điểm phỏng vấn:

– Thời gian: Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố tiến hành tổ chức thi vòng 2 (phỏng vấn).

– Địa điểm: Giao Hội đồng thi tuyển công chức thành phố bố trí địa điểm tổ chức thi vòng 2 (phỏng vấn) đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

3. Hình thức, nội dung phỏng vấn: Thực hiện theo quy định tại Mục IV Thông báo số 356/TB-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

4. Giao Sở Nội vụ – Cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển công chức thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất Hội đồng thi tuyển công chức thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác