Print Thứ Hai, 18/01/2021 15:30 Gốc

Hội đồng thi tuyển công chức thành phố thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2020 tại thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020

(Gửi kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức theo biên chế giao năm 2020).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phổ biến hướng dẫn làm bài thi

– Thời gian: 01 ngày, từ 7 giờ 30 phút ngày 25/01/2021.

– Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính

– Thời gian: 02 ngày, ngày 05 và 06/02/2021, thí sinh thi theo danh sách từng ca thi (danh sách ca thi và thời gian thi cụ thể của từng ca thi sẽ được Hội đồng niêm yết tại địa điểm thi theo quy định).

– Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố.

4. Hình thức thi tuyển: Thực hiện theo quy định tại Mục IV Thông báo số 356/TB-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

5. Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi; thu phí tuyển dụng:

– Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi và nộp phí tuyển dụng: Thí sinh làm các thủ tục dư thi và nộp phí tuyển dụng khi đi ôn tập, tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

– Mức phí: 400.000 đồng/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý:

– Thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tại thành phố Hải Phòng được đăng tải thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ sonoivu.haiphong.gov.vn).

Hội đồng thi tuyển công chức thành phố thông báo để cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác