Print Thứ Năm, 07/01/2021 10:00 Gốc

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế, giáo dục và đào tạo năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế năm 2019 (theo Danh sách gửi kèm Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) gồm các nội dung sau:

1. Thời gian hướng dẫn làm bài thi

– Thời gian: 01 ngày, ngày 15/01/2021 (thứ sáu).

– Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

– Thời gian: 1,5 ngày, ngày 21/01 và sáng ngày 22/01/2021; Danh sách thí sinh dự thi theo số báo danh, sơ đồ phòng thi và thời gian cụ thể đối với mỗi môn thi theo từng chức danh nghề nghiệp được thông báo trước ngày thi 01 ngày.

– Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

3. Nội dung, hình thức thi

44.Danh mục tài liệu tham khảo

Trên cơ sở Danh mục tài liệu tham khảo do Sở Y tế cung cấp, Hội đồng thông báo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế năm 2019 (gửi kèm theo).

5. Lệ phí dự thi

– Lệ phí thi đối với thí sinh được thu theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu 600.000 đồng/thí sinh.

– Thời gian thu lệ phí: trong ngày 15/01/2021.

– Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

(Lưu ý: Việc thu phí dự thi được thực hiện theo đơn vị. Đề nghị đơn vị lập danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo mẫu gửi kèm và cử đại diện nộp phí).

Nội dung chi tiết xem tại tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng thuộc ngành y tế năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác