Print Thứ Tư, 16/11/2022 11:35 Gốc

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (phỏng vấn) Kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2022, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (phỏng vấn): (Gửi kèm theo Thông báo).

2. Triệu tập thí sinh

2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 (phỏng vấn)

. Thời gian: 02 ngày, vào ngày 01 và sáng 02/12/2022, thí sinh thi theo danh sách từng ca thi (Nội quy thi, danh sách ca thi, thời gian thi cụ thể của từng ca thi sẽ được Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố niêm yết tại địa điểm thi trước ngày thi ít nhất 01 ngày làm việc theo quy định).

. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, địa chỉ số 33 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

2.2. Hình thức, nội dung phỏng vấn

Thực hiện theo quy định tại nội dung 1.2, phần 1, Mục IV Thông báo số 525/TB-UBND ngày 13/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2022 tại thành phố Hải Phòng.

3. Về việc phòng, chống dịch Covid-19

Yêu cầu tất cả thí sinh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Trung ương, của thành phố Hải Phòng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Lưu ý: Yêu cầu thí sinh:

. Tự kiểm tra thông tin cá nhân theo danh sách đủ điều kiện Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố đã thông báo; mọi thắc mắc, kiến nghị đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố), số điện thoại: 0763.440.069 trước ngày 22/11/2022.

. Mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị kiểm tra trước khi vào phòng thi.

. Thường xuyên cập nhật thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tại thành phố Hải Phòng trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ: sonoivu.haiphong.gov.vn).

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo để cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện./.

Tài liệu kèm theo: Thông báo số 25/TB-HĐTDCC ngày 16/11/2022

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (phỏng vấn) Kỳ tuyển dụng công chức năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác