Print Thứ Ba, 15/08/2023 07:00 Gốc

Chào mừng Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023). Sở Văn hóa và Thể thao vừa có Thông báo 123/TB-SVHTT về treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học, tụ điểm văn hóa thể thao, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, du lịch, nơi công cộng và các hộ gia đình… trên địa bàn thành phố.

Theo đó, treo Cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong các ngày từ 18/8 đến hết ngày 5/9/2023, việc treo cờ Tổ quốc phải theo đúng Hướng dẫn số 3420/HDBVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; treo cờ Đảng theo Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định của ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Tổ chức treo Cờ Tổ quốc từ ngày 18/8 đến hết ngày 5/9/2023. (Ảnh: Nguyễn Hồng Phong).

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trên địa bàn thuộc quyền quản lý; bổ sung, thay thế trong trường hợp cần thiết.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 123/TB-SVHTT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo treo Cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh 2/9
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác