Print Thứ Năm, 11/01/2024 10:35 Gốc

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024; Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024). Sở Văn hóa và Thể thao vừa có Thông báo 30/TB-SVHTT về treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học, tụ điểm văn hóa-thể thao, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, du lịch, nơi công cộng và các hộ gia đình… trên địa bàn thành phố, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng từ ngày 25/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024.

Nút giao Ngã 6-Lê Hồng Phong.

Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc theo đúng Hướng dẫn số 3420/HDBVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; treo cờ Đảng theo Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 23/6/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về thực hiện Quy định của ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trên địa bàn thuộc quyền quản lý; bổ sung, thay thế trong trường hợp cần thiết.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác