Print Thứ Năm, 25/03/2021 17:20 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 4/1/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng và Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 UBND thành phố về việc tổ chức kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng;

Căn cứ kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố thông báo kết quả vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy vi tính phần thi Kiến thức chung và ngoại ngữ tiếng Anh) kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2020 tại thành phố Hải Phòng. (Có danh sách gửi kèm theo).

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính theo quy định.

Lưu ý:

– Thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2020 tại thành phố Hải Phòng được đăng tải thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ sonoivu.haiphong.gov.vn. Số điện thoại liên hệ của bộ phận thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức: 0225.3747.567.

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo để cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo tổng hợp kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác