Print Thứ Năm, 07/11/2019 09:25

UBND quận Ngô Quyền thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 11-2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h, ngày 12-11-2019

2. Địa điểm: Phòng họp 2C – UBND quận (số 19 Đà Nẵng, phường Máy Tơ)

3. Chủ trì hội nghị: Lãnh đạo UBND quận

4. Đề nghị các doanh nghiệp:

– Đăng ký tham dự đối thoại

– Gửi trước câu hỏi (nếu có) theo địa chỉ: UBND quận Ngô Quyền (Số 19 Đà Nẵng, phường Máy Tơ) hoặc gửi vào email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn trước ngày 11-11-2019 để tổng hợp (Liên hệ: đồng chí Ngô Thị Hồng, số điện thoại 02253.550.952).

– Điện thoại đường dây nóng: 0987.928.887 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

Đề nghị doanh nghiệp đăng ký tham dự hoặc gửi kiến nghị: nêu rõ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

Thông báo này thay cho giấy mời.

UBND quận Ngô Quyền trân trọng thông báo tới các đơn vị, doanh nghiệp biết.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác