Print Thứ Ba, 25/01/2022 11:51 Gốc

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kể từ ngày 25/01/2022 như sau:

1. Khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ thành phố Hải Phòng đi các tỉnh, thành phố, cụ thể như sau:

– Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ thành phố Hải Phòng đi các bến xe khách đối lưu thuộc địa bàn có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2: Hoạt động với tần suất bình thường.

– Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ thành phố Hải Phòng đi các bến xe khách đối lưu thuộc địa bàn có cấp độ dịch cấp 3: Hoạt động tối đa 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở Giao thông vận tải công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng đối với xe giường nằm).

– Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ thành phố Hải Phòng đi các bến xe khách đối lưu thuộc địa bàn có cấp độ dịch cấp 4: Tiếp tục dừng hoạt động vận tải hành khách.

– Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có dịch ở cấp 4 thì không được dừng, đỗ đón trả khách.

2. Vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch:

– Đối với địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2: Tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường.

– Đối với địa bàn có dịch ở cấp 3: Hoạt động không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng đối với giãn cách đối với xe giường nằm)

– Đối với địa bàn có dịch ở cấp 4: Tiếp tục dừng hoạt động vận tải hành khách.

Văn bản số 280/SGTVT-QLVT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên địa bàn thành phố, kể từ ngày 25/01/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác