Print Thứ Tư, 20/05/2020 13:10 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 3388/UBND-KTĐN ngày 19/5/2020 về việc giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với chuyên gia nước nước ngoài của các doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép tiếp nhận người nước ngoài là các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao của doanh nghiệp vào làm việc tại thành phố Hải Phòng nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Được Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an và cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập cảnh.

– Có Giấy xét nghiệm âm tính đối với dịch bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; thực hiện khai báo y tế, các thủ tục kiểm dịch y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay tại cửa khẩu nhập cảnh.

– Tự nguyện chi trả kinh phí và thực hiện cách ly theo quy định ngay tại địa phương nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh; chỉ sau khi có Giấy xác nhận hoàn thành cách ly do cơ quan có thẩm quyền cấp thì mới được di chuyển vào thành phố Hải Phòng.

– Sau khi vào thành phố Hải Phòng phải tiếp tục thực hiện giám sát y tế theo quy định.

2. Giao Sở Y tế:

– Hướng dẫn, phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng phương án cách ly theo đúng quy định, báo cáo UBND thành phố.

– Thực hiện tổng hợp, theo dõi, giám sát doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn theo quy định.

3. Giao Công an thành phố:

– Thông báo cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập cảnh và phương án cách ly theo quy định.

– Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xin xét duyệt nhân sự nhập cảnh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an đảm bảo nhanh chóng, đúng đối tượng, đúng quy định.

4. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và các Sở, ngành, địa phương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự, cấp giấy phép lao động… cho các nhân sự nhập cảnh sau khi hết thời hạn cách ly, trở lại làm việc tại địa phương theo quy định pháp luật.

5. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảnh đối với người nước là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao thực hiện quy định./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo tiếp nhận đối với chuyên gia nước ngoài của các doanh nghiệp tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác